Historia
Församlingen St. Basilus den Store i Helsingborg grundades den 1 Januari 1990. Församlingen ingår i det Serbisk-ortodoxa kyrkans utlandsstift som omfattar Skandinavien och Storbritannien under H.H. Biskop Dositej med säte i Stockholm.

Till församlingen tillhör närliggande kommuner så som Halmstad, Ängelholm, Höganäs, Landskrona och andra mindre samhällen i nordvästra Skåne.

I början så hade församlingen inga egna lokaler utan fick erbjudande från den Svenska kyrkan att hålla gudstjänster i deras lokaler. Detta höll man på med fram till 1992 då man tog över en lokal belägen på Motorgatan 5 på Gåsebäcks industriområde. Från den stunden hade den serbiska befolkningen i Helsingborg med omnejd en plats för att regelbundet hålla gudstjänst.  

Detta var dock endast en tillfällig lösning. Prästen under denna tid Fader Methodius Lazic hade dock hela tiden en plan på att så fort så möjligt få flytta in i en egen riktig kyrka.  1996  förvärvade man en kyrka på Nedre Eneborgs vägen 7 och församlings medlemmarna startade ett omfattande renoveringsarbete vilket nu har resulterat i en Serbiskt Ortodox kyrka i Helsingborg. 

Första prästen  fader Methodius Lazic

                                        

 

 

 
Serbisk Ortodoxa Kyrkan
Nedre Eneborgs vägen  7, 25268 HELSINGBORG, SVERIGE
Tel/fax: +46 42181736  E-mail: parohija@svetivasilije.se
www.svetivasilije.se

Штампај ову страну